Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadsön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsön 1501 19,1% 29,3% 24,8% 26,8% 7,3% 48,6% 51,4% 0,2% 0,4%
Summa 1501 19,1% 29,3% 24,8% 26,8% 7,3% 48,6% 51,4% 0,2% 0,4%

http://www.val.se