Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djupvikens Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djupvikens Södra 1368 13,2% 34,2% 24,3% 28,4% 5,6% 48,9% 51,1% 0,2% 0,6%
Summa 1368 13,2% 34,2% 24,3% 28,4% 5,6% 48,9% 51,1% 0,2% 0,6%

http://www.val.se