Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Piteå Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Piteå Östra 1327 12,8% 12,8% 17,5% 56,9% 4,1% 41,4% 58,6% 0,1% 1,1%
Summa 1327 12,8% 12,8% 17,5% 56,9% 4,1% 41,4% 58,6% 0,1% 1,1%

http://www.val.se