Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djupvikens Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djupvikens Norra 1624 37,4% 27,4% 20,7% 14,5% 15,5% 49,2% 50,8% 0,2% 0,7%
Summa 1624 37,4% 27,4% 20,7% 14,5% 15,5% 49,2% 50,8% 0,2% 0,7%

http://www.val.se