Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergsvikens 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsvikens 1 1001 16,0% 36,2% 23,8% 24,1% 8,8% 50,4% 49,6% 0,2% 0,5%
Summa 1001 16,0% 36,2% 23,8% 24,1% 8,8% 50,4% 49,6% 0,2% 0,5%

http://www.val.se