Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hortlax

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hortlax 1462 15,6% 36,0% 23,7% 24,8% 8,6% 49,8% 50,2% 0,1% 0,8%
Summa 1462 15,6% 36,0% 23,7% 24,8% 8,6% 49,8% 50,2% 0,1% 0,8%

http://www.val.se