Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jävre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jävre 791 11,6% 26,9% 30,5% 31,0% 6,1% 51,7% 48,3% 0,1% 0,4%
Summa 791 11,6% 26,9% 30,5% 31,0% 6,1% 51,7% 48,3% 0,1% 0,4%

http://www.val.se