Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öjebyns Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Norra 1416 19,4% 28,7% 22,3% 29,7% 9,7% 48,7% 51,3% 0,1% 0,4%
Summa 1416 19,4% 28,7% 22,3% 29,7% 9,7% 48,7% 51,3% 0,1% 0,4%

http://www.val.se