Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Munksunds Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Munksunds Södra 1745 15,8% 31,1% 25,6% 27,5% 7,3% 48,8% 51,2% 0,3% 1,2%
Summa 1745 15,8% 31,1% 25,6% 27,5% 7,3% 48,8% 51,2% 0,3% 1,2%

http://www.val.se