Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pitholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pitholm 1337 17,0% 32,4% 30,5% 20,1% 7,6% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%
Summa 1337 17,0% 32,4% 30,5% 20,1% 7,6% 49,7% 50,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se