Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Markbygden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Markbygden 270 7,8% 18,9% 34,8% 38,5% 5,2% 54,8% 45,2% 0,4% 0,4%
Summa 270 7,8% 18,9% 34,8% 38,5% 5,2% 54,8% 45,2% 0,4% 0,4%

http://www.val.se