Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öjebyns Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Södra 1498 18,7% 32,9% 28,8% 19,6% 7,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,1%
Summa 1498 18,7% 32,9% 28,8% 19,6% 7,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,1%

http://www.val.se