Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strömnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strömnäs 1107 17,8% 35,0% 22,3% 24,8% 8,6% 48,1% 51,9% 0,3% 0,4%
Summa 1107 17,8% 35,0% 22,3% 24,8% 8,6% 48,1% 51,9% 0,3% 0,4%

http://www.val.se