Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öjebyns Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öjebyns Centrala 1016 23,1% 29,5% 21,7% 25,7% 11,2% 50,2% 49,8% 0,3% 2,2%
Summa 1016 23,1% 29,5% 21,7% 25,7% 11,2% 50,2% 49,8% 0,3% 2,2%

http://www.val.se