Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosvik 1613 15,6% 30,5% 28,0% 25,9% 6,1% 52,9% 47,1% 0,2% 1,5%
Summa 1613 15,6% 30,5% 28,0% 25,9% 6,1% 52,9% 47,1% 0,2% 1,5%

http://www.val.se