Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sjulsmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sjulsmark 527 14,4% 33,8% 26,4% 25,4% 7,2% 51,4% 48,6% 0,2% 1,3%
Summa 527 14,4% 33,8% 26,4% 25,4% 7,2% 51,4% 48,6% 0,2% 1,3%

http://www.val.se