Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Porsnäs 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Porsnäs 2 862 17,1% 35,5% 19,8% 27,6% 8,1% 50,9% 49,1% 0,3% 0,1%
Summa 862 17,1% 35,5% 19,8% 27,6% 8,1% 50,9% 49,1% 0,3% 0,1%

http://www.val.se