Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ringvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringvägen 928 24,4% 20,9% 23,7% 31,0% 10,5% 47,5% 52,5% 0,2% 0,8%
Summa 928 24,4% 20,9% 23,7% 31,0% 10,5% 47,5% 52,5% 0,2% 0,8%

http://www.val.se