Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadshuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadshuset 1376 20,3% 15,9% 22,2% 41,6% 7,4% 41,6% 58,4% 0,1% 2,4%
Summa 1376 20,3% 15,9% 22,2% 41,6% 7,4% 41,6% 58,4% 0,1% 2,4%

http://www.val.se