Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skogså

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skogså 428 14,0% 26,6% 30,8% 28,5% 4,2% 54,2% 45,8%   1,2%
Summa 428 14,0% 26,6% 30,8% 28,5% 4,2% 54,2% 45,8% 1,2%

http://www.val.se