Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Heden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Heden 906 13,2% 29,7% 32,5% 24,6% 6,7% 53,2% 46,8% 0,2% 0,9%
Summa 906 13,2% 29,7% 32,5% 24,6% 6,7% 53,2% 46,8% 0,2% 0,9%

http://www.val.se