Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Unbyn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Unbyn 496 13,1% 35,7% 27,8% 23,4% 5,8% 53,4% 46,6%   0,2%
Summa 496 13,1% 35,7% 27,8% 23,4% 5,8% 53,4% 46,6% 0,2%

http://www.val.se