Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vittjärv

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vittjärv 519 15,0% 36,6% 24,3% 24,1% 6,4% 53,0% 47,0% 0,2%  
Summa 519 15,0% 36,6% 24,3% 24,1% 6,4% 53,0% 47,0% 0,2%

http://www.val.se