Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torpgärdan N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torpgärdan N 971 26,1% 26,3% 26,3% 21,4% 12,7% 52,3% 47,7% 0,2% 0,6%
Summa 971 26,1% 26,3% 26,3% 21,4% 12,7% 52,3% 47,7% 0,2% 0,6%

http://www.val.se