Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bodsvedjan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bodsvedjan 772 18,8% 35,8% 29,4% 16,1% 9,2% 51,8% 48,2%   0,8%
Summa 772 18,8% 35,8% 29,4% 16,1% 9,2% 51,8% 48,2% 0,8%

http://www.val.se