Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torpgärdan S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torpgärdan S 1508 12,7% 36,8% 22,3% 28,1% 7,0% 50,7% 49,3% 0,4% 0,8%
Summa 1508 12,7% 36,8% 22,3% 28,1% 7,0% 50,7% 49,3% 0,4% 0,8%

http://www.val.se