Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Trångfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Trångfors 1025 13,4% 38,8% 30,3% 17,5% 6,0% 52,8% 47,2% 0,1% 0,8%
Summa 1025 13,4% 38,8% 30,3% 17,5% 6,0% 52,8% 47,2% 0,1% 0,8%

http://www.val.se