Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Seskarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Seskarö 385 13,0% 22,6% 26,0% 38,4% 6,8% 56,1% 43,9% 2,1% 4,7%
Summa 385 13,0% 22,6% 26,0% 38,4% 6,8% 56,1% 43,9% 2,1% 4,7%

http://www.val.se