Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haparanda Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haparanda Södra 1180 18,1% 22,0% 23,1% 36,9% 7,0% 47,5% 52,5% 6,2% 8,5%
Summa 1180 18,1% 22,0% 23,1% 36,9% 7,0% 47,5% 52,5% 6,2% 8,5%

http://www.val.se