Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Grankullen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Grankullen 750 15,5% 30,9% 22,9% 30,7% 7,9% 52,7% 47,3% 2,8% 4,1%
Summa 750 15,5% 30,9% 22,9% 30,7% 7,9% 52,7% 47,3% 2,8% 4,1%

http://www.val.se