Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jukkasjärvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jukkasjärvi 1010 15,7% 34,2% 28,2% 21,9% 4,7% 54,8% 45,2% 1,0% 2,9%
Summa 1010 15,7% 34,2% 28,2% 21,9% 4,7% 54,8% 45,2% 1,0% 2,9%

http://www.val.se