Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bolaget-Nikkaluoktavägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bolaget-Nikkaluoktavägen 646 21,1% 27,4% 28,0% 23,5% 7,4% 57,0% 43,0% 0,3% 0,3%
Summa 646 21,1% 27,4% 28,0% 23,5% 7,4% 57,0% 43,0% 0,3% 0,3%

http://www.val.se