Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Triangeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Triangeln 968 16,5% 26,5% 25,9% 31,0% 8,1% 46,8% 53,2% 0,8% 1,3%
Summa 968 16,5% 26,5% 25,9% 31,0% 8,1% 46,8% 53,2% 0,8% 1,3%

http://www.val.se