Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tuolluvaara-Kurravaara

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tuolluvaara-Kurravaara 1377 16,5% 36,0% 29,3% 18,2% 7,7% 54,7% 45,3% 0,4% 1,6%
Summa 1377 16,5% 36,0% 29,3% 18,2% 7,7% 54,7% 45,3% 0,4% 1,6%

http://www.val.se