Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lombolo västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lombolo västra 964 27,6% 29,8% 22,8% 19,8% 7,5% 49,2% 50,8% 0,8% 0,7%
Summa 964 27,6% 29,8% 22,8% 19,8% 7,5% 49,2% 50,8% 0,8% 0,7%

http://www.val.se