Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kiruna sydost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kiruna sydost 1259 14,6% 20,1% 23,4% 41,9% 6,8% 53,2% 46,8% 1,0% 0,9%
Summa 1259 14,6% 20,1% 23,4% 41,9% 6,8% 53,2% 46,8% 1,0% 0,9%

http://www.val.se