2014-05-26 04:15:10

Slovenien

Ljubljana, generalkonsulat

Kersnikova 6, 4th floor
1000 Ljubljana

Telefon: +386 41 661 906
Fax: +386 1 433 0480
sibincic@gvskupina.si

Du kan beställa material för brevröstning härifrån.

http://www.val.se