2014-05-26 04:15:10

Sao Tome/Principe

Ingen röstmottagning i Sao Tome/Principe.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se