2014-05-26 04:15:10

Burundi

Ingen röstmottagning i Burundi.

Kontakta Valmyndigheten eller en utlandsmyndighet i ett angränsande land för beställning av brevröstningsmaterial.

http://www.val.se