2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Uppsala

Här finns kartor och adresser till alla vallokaler.

Klicka på ett område i kartan, välj område i menyn till vänster för att hitta en vallokal eller se vallokalerna i tabell nedan.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Uppsala - kontakta

Valnämnden i Uppsala kommun

http://www.uppsala.se

018-727 13 37

Valdistrikt Vallokal Gatuadress
1 Skolparken Katedralskolan Skolgatan 2
2 Sankt Johannes Katedralskolan Skolgatan 2
3 Fjärdingen Uppsala Studentkår Övre Slottsgatan 7
4 Östra Luthagen Fyrisskolan Götgatan 17-21
5 Orphei drängars plats Vuxenutbildningen Linné Västra Strandgatan 11
6 Mikaelsplan Cultus gymnasieskola Skolgatan 53A
7 Linnéträdgården Cultus gymnasieskola Skolgatan 53 A
8 Centrum Nannaskolan Kungsgatan 24
9 Södra Centrum Stadshuset Vaksalagatan 15
10 Samariterhemmet Träffpunkt Gudrun Kungsängsgatan 33 C
11 Västra Höganäs Socialtjänsten IFO Noatun Väderkvarnsgatan 17 C:3
12 Vaksalagatan-Njord Uppsala konsert & kongress Vaksala torg 1
13 Fålhagen-Östra Station Uppsala konsert & kongress Vaksala Torg 1
41 Polishuset Svartbäcksgården Svartbäcksgatan 52 C
42 Södra Svartbäcken Fyrisgården Svartbäcksgatan 58
43 Svartbäcken-Fyrishov Fyrishov Idrottsgatan 2
44 Östra Tuna Backar Tunabergsskolan Väpnargatan 19
45 Västra Tuna Backar Tunabergsskolan Väpnargatan 19
46 Ärna Backens förskola Svartbäcksgatan 113
47 Centrala Svartbäcken Domarringens skola Swedenborgsgatan 74
48 Norra Svartbäcken Domarringens skola Swedenborgsgatan 74
49 Tornet Tornets dagliga verksamhet Portalgatan 2 F
50 Norra Portalgatan Bridgens hus Vattholmavägen 18
51 Djäknegatan Goda Mackans matsal Vattholmavägen 16
52 Väktargatan Ringarens Förskola Väktargatan 38
53 Kantorsgatan Von Bahrs förskola Heidenstamsgatan 65
54 Höganäs-Väderkvarnsgatan Botulvs förskola Torkelsgatan 40
55 Östra Höganäs Höganäs Förskola Alriksgatan 7
56 Södra Kvarngärdet Kvarngärdesskolan Kvarntorget 6
57 Norra Kvarngärdet Kvarngärdesskolan Kvarntorget 6
58 Södra Gränby Gränbyskolan Liljefors torg 1
59 Norra Gränby Liljeforsskolan Liljefors torg
60 Gränbyparken Gränbyskolan Liljeforstorg 1
61 Västra Gränby Liljeforsskolan Liljefors torg
62 Södra Löten Von Bahrs förskola Heidenstamsgatan 65
63 Östra Löten Von Bahrsskola Heidenstamsgatan 67
64 Norra Löten Von Bahrsskola Heidenstamsgatan 67
65 Västra Löten Von Bahrsskola Heidenstamsgatan 67
66 Nyby gård Nyby servicehus Leopoldsgatan 5
67 Yrsaparken Nyby Servicehus Leopoldsgatan 5
68 Södra Nyby Fredrika Bremerskolan Fredrika Bremergatan
69 Norra Nyby Nyby Servicehus Leopoldsgatan 5
70 Gamla Uppsala Gamla Uppsalaskolan Vattholmavägen 95
91 Norra Luthagen Fyrisskolan Götgatan 17-21
92 Centrala Luthagen Sverkerskolan Sysslomansgatan 34
93 Observatoriet Karlavagnens förskola Rackarbergsgatan 3
94 Rackarberget Ekonomikum Kyrkogårdsgatan 10
95 Studentvägen Eriksskolan Geijersgatan 74
96 Sydvästra Luthagen Tiundaskolan Tiundagatan 26
97 Tiundaskolan Tiundaskolan Tiundagatan 26
98 Rickomberga Eriksskolan Geijersgatan 74
99 Luthagen-Dalgatan Ramunds servicehus Dalgatan 3
100 Fyrisvall-Seminariet Fyrisvallens förskola Ringgatan 6
101 Luthagen-Norra station Fyrisvallens förskola Ringgatan 6
102 Luthagen-Prästgårdsgatan Björkskolan Stabby Backe
103 Husbyborg Väpnarens förskola Väpnargatan 30
104 Hällby Hällby förskola Hällbygatan 44
105 Östra Stenhagen Stenhagenskolan Kullerstensvägen 6
106 Stenhagen-Kvarnbo V:a Stenhagen Kult-bildn c Herrhagsvägen 8
107 Stenhagen-Herrhagen Opalens förskola Herrhagsvägen 150
108 Västra Stenhagen V:a Stenhagen Kult-bild c Herrhagsvägen 8
131 Fålhagen-Vaksala Torg Vaksalaskolan Vaksala torg
132 Fålhagen-Almtuna Vaksalaskolan Vaksala Torg
133 Norra Fålhagen Almtunaskolan Björkgatan 23
134 Östra Fålhagen Celsiusskolan Björkgatan 8
135 Fålhagen-Boländerna Celsiusskolan Björkgatan 8
136 Norra Kungsängen Navet-Uppsala kommun Kungsgatan 85
137 Södra Kungsängen Navet-Uppsala kommun Kungsgatan 85
138 Västra Salabacke Arken Skomakargatan 2
139 Byggmästaren Brantingsskolan Hj Brantingsgatan 37
140 Södra Salabacke Johannesbäcksskolan Verkmästargatan 21
141 Skomakarberget Salabacke förskola Skomakargatan 28
142 Norra Salabacke Källparkens förskola Johannesbäcksgatan 78 K
143 Källparken Brantingsskolan Hjalmar Brantingsgatan 37
144 Källsprånget Brantingsskolan Brantingstorg
145 Östra Salabacke Servicehuset Snickaren Snickargatan 2
146 Norra Årsta Årstaskolan Sparrisgatan 4
147 Centrala Årsta Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83
148 Södra Årsta Årstagården Fyrislundsgatan 66
149 Årsta-Körvelgatan Årstaskolan Sparrisgatan 4
150 Östra Årsta Ångelstaskolan Vitkålsgatan 83
151 Slavsta Slavsta förskola Stålgatan 25
181 Ekeby Ekebygymnasiet Ekebyvägen 10 C
182 Berthåga-Flogsta Voxenåsens förskola Oslogatan 127
183 Södra Flogsta Ekebygymnasiet Ekebyvägen 10 C
184 Sernanders väg östra Flogstaskolan Flogstavägen 105
185 Sernanders väg västra Flogstaskolan Flogstavägen 105
186 Västra Flogsta Flogstaskolan Flogstavägen 105
187 Kåbo-Batteriparken GEO-centrum Villavägen 16
188 Kåbo Bergaskolan Norbyvägen 25
189 Kungsgärdet Bergaskolan Norbyvägen 25
190 Sommarro Ekebygymnasiet Ekebyvägen 10 C
191 Eriksberg-Västertorg Orstenens servicehus Granitvägen 5
192 Östra Eriksberg Silikatets förskola Kvickstensvägen 1
193 Eriksberg-Marmorvägen Hågadalsskolan Granitvägen 14 C
194 Norra Norby Malmaskolan Björkhagsvägen 6
195 Södra Norby Malmaskolan Björkhagsvägen 6
196 Västra Norby Diamantens förskola Eksoppsvägen 1
197 Eriksberg-Håga Eriksbergsskolan Granitvägen 14 A
221 Kungsängens gård-Vilan Uppsävjaskolan Akademivägen 2
222 Nåntuna Nåntunaskolan Vävstolsvägen 9
223 Södra Nåntuna Nåntunaskolan Vävstolsvägen 9
224 Bergsbrunna Uppsävjaskolan Akademivägen 2
225 Nordvästra Sävja Uppsävjaskolan Akademivägen 2
226 Nordöstra Sävja Stordammsskolan Västgötaresan 133
227 Mellersta Sävja Stordammsskolan Västgötaresan 133
228 Södra Sävja Stordammsskolan Västgötaresan 133
261 Ulleråker Uppsala folkhögskola Ulleråkersvägen 21
262 Malma backe-Valsätra-Rosendal Valsätraskolan Slädvägen 2
263 Ultuna-Ulleråker Uppsala Folkhögskola Ulleråkersvägen 21
264 Nordöstra Valsätra Bäcklösaskolan Linrepevägen 17
265 Valsätra-Spinnrocksvägen Bäcklösaskolan Linrepevägen 17
266 Sydvästra Valsätra Bäcklösaskolan Linrepevägen 17
267 Gottsunda-Vårdsätra Förskolan Växthuset Eksätravägen 2
268 Norra Gottsunda Växthusets skola 3 Stenhammarsvägen 3
269 Gottsunda-Blomdahls väg Gottsundaskolan Valthornsvägen 17
270 Gottsunda centrum Fritidsgården Valthornsvägen 19 A
271 Mellersta Gottsunda Gottsundaskolan Valthornsvägen 17
272 Östra Gottsunda Mötesplats Treklangen Valthornsvägen 19 C
273 Södra Gottsunda Dirigentens förskola Solistvägen 65
274 Östra Sunnersta Sunnerstaskolan Dag Hammarskjöldsväg 239
275 Norra Sunnersta Sunnerstaskolan Dag Hammarskjölds Väg 239
276 Mellersta Sunnersta Orrparkens förskola Svankärrsvägen 39
277 Södra Sunnersta Orrparkens förskola Svankärrsvägen 39
301 Västra Björklinge Fritidsgården Ramsjövägen, Björklinge
302 Östra Björklinge Fritidsgården Ramsjövägen, Björklinge
303 Björklinge glesbygd Fritidsgården Ramsjövägen Björklinge
304 Viksta Viksta Bygdegård Viksta by
321 Storvreta-Lyckebo Lyckebo förskola Norrskensvägen 17-19
322 Gamla Storvreta Pluggparadiset Fullerövägen 5 B
323 Norra Storvreta Pluggparadiset Fullerövägen 5 B
324 Östra Storvreta Storvretaskolan Ärentunavägen 8
325 Storvretabygden Pluggparadiset Fullerövägen 5 B
326 Vattholma Vattholmaskolan Malmvågsvägen 4
327 Skyttorp-Tensta Skyttorpsskolan Ingång Vikstavägen
341 Börje Börjeskolan Börje
342 Lövstalöt Lövstalöts förskola Tårpilsvägen 27
343 Jumkil-Åkerby Jumkilsskolan Jumkil
344 Bälinge tätort Bälingeskolan Stenvägen 2
345 Bälinge glesbygd Bälingeby förskola Bälinge Ekeby 25
346 Skuttunge Skuttungeskolan Skuttungeby 258, Hagby
347 Åkerlänna Åkerlänna Bygdegård Bälinge Berg 117 Björklinge
361 Vaksala-Jälla Jälla Jälla 211
362 Södra Rasbobygden Gåvstaskolan Gåvstavägen 9-11, Rasbo
363 Gåvsta Gåvstaskolan Gåvstavägen 9-11
364 Rasbokil Rasbokil Bygdegård Rasbokils-Tibble 51
365 Stavby Stavbyskolan Stavby
366 Tuna Tunaskolan Tuna 65, Alunda
381 Danmark Danmarksskolan Danmarks by
382 Gunsta tätort Funbo kyrkskola Funbo 14
383 Funbo Funbo förskola Funbo 8
384 Länna Lännaskolan Länna
385 Almunge tätort Almungeskolan Almungevägen 282
386 Almungebygden Almungeskolan Almungevägen 282
387 Faringe-Bladåker Faringe Bygdegård Kyrkbyn 103
388 Knutby Knutbygården Gränsta, Knutby
401 Vreta-Ytternäs Uppsala-Näs bygdegård Uppsala-Näs bygdegård
402 Dalby-Uppsala-Näs-Västeråker Dalby Bygdegård Dalby
403 Balingsta-Ramsta-Hagby Ramstaskolan Ramstalund
404 Vänge tätort Vängeskolan Prostvägen 1
405 Vängebygden Vängeskolan Prostvägen 1
406 Åland-Skogstibble Ålands Bygdegård Ålands Österby 217
407 Järlåsa Järlåsaskolan Gripensvärdsvägen 2

http://www.val.se