2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 6 Neptuni

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 6 Neptuni - kontakta

Valnämnden i Järfälla kommun

http://www.jarfalla.se

08-580 289 10

Neptuniskolan

Klassrum, ingång A
Neptunivägen 4
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se