2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - 65 Södra Edsberg

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i 65 Södra Edsberg - kontakta

Valnämnden i Sollentuna kommun

http://www.sollentuna.se/euval

08-579 210 00

Rudbecksskolan

Malla Silfverstolpes väg 3
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Inga trösklar.

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se