2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Katarina 4 Axel Landquists park

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Katarina 4 Axel Landquists park - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Katarina Församlingssal

Följ skylt mot Katarina 4
Högbergsgatan 15 A
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se