2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Sofia 18 Rutger Fuchsgatan mm - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Frans Schartaus gymnasium

Följ skylt mot Sofia 18
Bohusgatan 24-26
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Speciell ingång för hiss

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se