2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Vantör 24 Ormkärr

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Vantör 24 Ormkärr - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Hagsätraskolan

Följ skylt mot Vantör 24
Glanshammarsgatan 11-15
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Speciell ingång finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se