2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Farsta 31 Fagersjö inre

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Farsta 31 Fagersjö inre - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Fagersjöskolan

Följ skyltar mot Farsta 31
Havsörnsgränd 16
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se