2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Smedshagsskolan

Följ skylt mot Hässelby 17
Smedshagsvägen 3
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se