2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Hässelby 20 Hässelby mellersta

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Hässelby 20 Hässelby mellersta - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Hässelbygårdsskolan

Följ skylt mot Hässelby 20
Loviselundsvägen 10-16
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Ramp finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se