2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Hägersten 31 Årstaäng

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Hägersten 31 Årstaäng - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Årstadalsskolan

Följ skylt mot Hägersten 31
Sjöviksbacken 19
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se