2014-05-29 14:12:29

Rösta i vallokal - Spånga 15 Risingeplan mm

Din vallokal står på ditt röstkort.

På röstkortet står även vallokalens adress och vilken tid vallokalen är öppen på valdagen.

Läs mer om hur det går till att rösta i en vallokal

Har du frågor om röstningen i Spånga 15 Risingeplan mm - kontakta

Valnämnden i Stockholms kommun

http://www.stockholm.se

08-508 29 500

Enbacksskolan

Följ skylt mot Spånga 15
Uppingegränd 27-33
Öppet på valdagen 25 maj 2014
kl. 8-21

Hiss finns

OBS: Det är bara om denna vallokal finns angiven på ditt röstkort som du kan rösta här.

Ta med id-handling!

Visa vallokalen på Eniro

http://www.val.se